home » Що таке аутсорсинг?

Що таке аутсорсинг?


Наймаючи бухгалтера, Ви оплачуєте його робочий час. Ви повинні платити йому фіксовану заробітну плату навіть якщо обсяг його роботи зменшується. Якщо ж він збільшується, Ви змушені брати ще одного бухгалтера. Тому в більшості випадків найбільш економічно доцільним є звернення до аудиторської фірми.

 

Дізнайтеся вартість бухгалтерського супроводу
Дізнайтеся вартість бухгалтерського супроводу

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Повідомлення

Або за телефоном:
+38 (032) 242-27-34
+38 (067) 675 05 19

 

Плюси звернення в аудиторську фірму:

 

  • Ви оплачуєте тільки фактично здійснений обсяг робіт;
  • По мірі необхідності до роботи підключаються фахівці з супутнім бухгалтерії робіт – податкові консультанти, юристи, аудитори. Вони допоможуть правильно вибудувати схему роботи, скласти вірно договір і т.д.
  • Ви не платите податки і збори з фонду оплати праці штатних бухгалтерів.

 

На суми, які Ви платите нам за бухгалтерське обслуговування зменшується оподатковувана база по податку на прибуток, тому що витрати пов’язані з веденням бухгалтерського обліку відносяться до складу витрат згідно ПКУ;

 

  • Ви не витрачаєтеся на розширення приміщення, організацію додаткових робочих місць, купівлю комп’ютерів та оснащення їх бухгалтерськими і правовими системами;
  • Ви не витрачаєте час і гроші на підбір кваліфікованих кадрів;
  • Ви не несете збитків внаслідок несвоєчасної подачі звітності або сплати податків. Якщо помилку зробив ваш штатний бухгалтер, Ви можете його звільнити, покарати матеріально (на практиці досить проблематично).

 

 

Аутсорсинг

(від англ. Outsourcing: зовнішнє джерело) – передача організацією певних бізнес-процесів або виробничих функцій на обслуговування іншій компанії, що спеціалізується у відповідній області.

 

На відміну від послуг сервісу і підтримки, що мають разовий характер і обмежених початком і кінцем, на аутсорсинг передаються зазвичай функції по професійній підтримці безперебійної працездатності окремих систем і інфраструктури на основі тривалого контракту. 

 

По суті справи, вдаючись до послуг аутсорсера, організація – замовник в його особі отримує як би додатковий структурний підрозділ організації, яка в той же час залишається від нього юридично незалежним.

 

Виходячи зі своїх цілей і наявних ресурсів, кожна організація сама вирішує віддавати ту чи іншу частину власного бізнесу на аутсорсинг, або виконувати її самостійно. Визначальним фактором, звичайно ж, є порівняння економічної ефективності обох варіантів.

 

Бухгалтерський аутсорсинг 

- це передача ведення бухгалтерського обліку підприємства сторонніх фахівців з метою оптимізації бізнес-процесів. Бухгалтерський аутсорсинг дозволяє компаніям сконцентруватися на власному бізнесі, знизити фінансові ризики, мінімізувати управлінські та фінансові витрати.

 

Не варто плутати аутсорсинг бухгалтерії із залученням позаштатного бухгалтера. Аутсорсингу властива, головним чином, передача регулярних функцій. У той час як залучення позаштатного спеціаліста необхідно розцінювати скоріше як передачу епізодичних обсягів робіт конкретному виконавцю.

 

Фірми-аутсорсери: готують первинну документацію за господарськими операціями; складають концепцію обліку та проводять консультування; ведуть бухгалтерський облік по всіх регістрах; складають регістри обліку; розраховують заробітну плату і нараховують податки на фонд оплати праці; розраховують всі податки; складають бухгалтерську звітність (розрахунки, декларації); здають звітність в податкову інспекцію та позабюджетні фонди; представляють інтереси у податковій інспекції та позабюджетних фондах; вживають на своїй території інспекторські перевірки з податкової інспекції та фондів.

 

Переваги бухгалтерського аутсорсингу

До аргументів на користь бухгалтерського аутсорсингу відносяться:

 

Сукупність професійних знань. Якщо роботу виконує велика аудиторська фірма, то вона може змінювати склад спеціалістів для виконання певної роботи, використовуючи тих співробітників, які найкраще підходять для її проведення.

 

Організаторські здібності. Оскільки АФ Західаудитсервіс займається тільки наданням бухгалтерських та аудиторських послуг, він дуже добре вміє керувати такими процесами, виконуючи це краще за працівників компанії.

 

Знання передових методів бухгалтерського обліку. Спеціалісти, які здійснюють обслуговування діяльності багатьох компаній, накопичує базу знань про те, як найбільш ефективно виконувати ті чи інші дії, або ж отримує доступ до потрібних знань, отримуючи їх через інших співробітників своєї фірми.

 

Оперативний доступ. Компанія має можливість оперативно задіяти команду досвідчених спеціалістів для роботи в філіалі, який знаходиться в іншому місті, у який важко направляти своїх власних співробітників.

 

Відсутність простоїв. Використання групи сторонніх спеціалістів для виконання окремих завдань дозволить компанії уникнути непродуктивних простоїв співробітників відділу бухгалтерії. Це стосується періоду відпусток та лікарняні працівників бухгалтерії, в нашій компанії для клієнта немає відпусток і лікарняних, ми працюємо без простоїв.

 

Відсутність витрат на наймання, забезпечення робочого місця і навчання персоналу. Компанія може уникнути значних витрат на комплектування штату, створення робочих місць і підвищення кваліфікації співробітників бухгалтерії.

 

Відсутність витрат на оновлення програмного забезпечення. Щоб правильно обчислювати на власному програмному забезпеченні, компанії змушені щорічно платити постачальникам програмного забезпечення за оновлення форм для розрахунку податків з заробітної плати. Оскільки постійно відбувається зміна місцевих податкових ставок, компанія, яка займається розрахунком податків на власних програмних засобах, змушена нести щорічні витрати на таке оновлення.

 

Аутсорсинг дозволяє використовувати ресурси, які в інших випадках були б не доступні компанії.