home » Послуги » Наші послуги

Наші послуги


 

Абонентське бухгалтерське обслуговування

Будь-яка комерційна організація ставить перед собою мету – отримання прибутку. Для того щоб її досягти, необхідно скласти чіткий план функціонування, який буде розписаний по кожному циклу виробництва. Цей план можна скласти тільки на підставі даних господарських операціях. У свою чергу, першоджерелом такої інформації є бухгалтерський облік. Наша компанія надасть інформаційно-консультаційну підтримку діяльності бухгалтерії (аутсорсинг бухгалтерії), проведе внутрішній і зовнішній фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Дистанційне бухгалтерське обслуговування, оцінка бізнесу, оптимізація документообігу, 1С програмування та супровід, розрахунок зарплати – все це входить в сферу наших послуг. При необхідності ми допоможемо відновити бухгалтерський облік компанії, розробити методологію його ведення.

Аутсорсинг бухгалтерії

Сьогодні ця послуга все частіше розглядається підприємствами як гідна альтернатива створення власної бухгалтерської служби. Довіривши облік фінансово-господарської діяльності АФ Західаудитсервіс, Ви можете на набагато більш вигідних умовах залучити до роботи фахівців високого класу. Багатий практичний досвід в сфері бухгалтерського аутсорсингу робить нас Вашим надійним партнером у вирішенні проблем, пов’язаних з підвищенням якості бухгалтерського обліку та підготовки податкової звітності у Вашій компанії.

 

Кожна фірма сама визначає, який обсяг робіт буде переданий на аутсорсинг. Ви можете звести зовнішнє втручання до необхідного мінімуму або повністю доручити бухгалтерський облік на підприємстві нашим фахівцям.

 

Комплексний аутсорсинг бухгалтерського обліку включає наступні операції:

 • оформлення та обробка первинних документів, наданих замовником в електронному або паперовому вигляді;
 • складання форм синтетичного та аналітичного обліку;
 • розрахунок заробітної плати та інших виплат фізичним особам;
 • складання регістрів податкового обліку, здача бухгалтерської звітності в ДПІ, фонди і органи статистики;
 • розрахунок собівартості послуг і робіт, що виконуються компанією-замовником, оцінка облік основних та нематеріальних активів в т.ч. нарахування амортизації та проведення інвентаризацій;
 • кур’єрські послуги.
 • При необхідності в цей перелік може бути додатково включені інші послуги бухгалтерського обліку.

 

З перевагами аутсорсингу бухгалтерії більш детально Ви можете ознайомитись в окремому розділі (посилання), який присвячений саме цьому питанню, а коротко це :

 • скорочення витрат на бухгалтерію і підвищення якості обліку;
 • формування облікової політики з врахуванням особливостей сфери діяльності замовника;
 • оптимізація оподаткування;
 • підготовка документів на вимогу податкової інспекції, кредитних установ і фондів;

 

З точки зору часових витрат на підготовку звітності та контроль якості робіт, найбільш зручним варіантом для компанії-клієнта і виконавця є комплексне бухгалтерське обслуговування з моменту створення юридичної особи. Але на практиці наша компанія готова включитися в роботу з ведення бухгалтерського обліку на будь-якому етапі становлення Вашої компанії.

Аудиторські послуги

Національний (в т.ч. обов’язковий аудит) аудит фінансової звітності П(С)БО: 

перевірка даних бухгалтерського обліку та показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність у всіх суттєвих аспектах та у відповідності з вимогами законів України, Національними стандартами бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами фінансової звітності та інших правил (внутрішніх положень суб’єктів господарювання) згідно вимог користувачів.

 

Аудит може проводитись за ініціативою суб’єкта господарювання (ініціативний аудит), а також у випадках, передбачених законодавством – обов’язковий аудит.

 

Законодавство України передбачає обов’язковість проведення аудиту для:

 
 • публічних акціонерних товариств (банки, підприємства та інші);
 
 • підприємств – емітентів облігацій;
 
 • професійних учасників ринку цінних паперів;
 
 • фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких згідно з законодавством України підлягає офіційному оприлюдненню, за виключенням установ та організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету;
 
 • перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями;
 
 • страхових та холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;  
 
 • емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів;
 
 • господарських товариств, при складанні ліквідаційного балансу;
 
 • юридичних осіб – суб’єктів господарювання при виникненні питання про неплатоспроможність та банкрутстві;
 
 • в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

Ініціативний аудит – за вимогою або бажанням власників (учасників) та акціонерів підприємств будь-якої форми власності та інших користувачів фінансової звітності, в т.ч. оглядові перевірки.

 

Аудит спеціального призначення – для підтвердження достовірності обліку та відображення у звітності окремих аспектів діяльності підприємства, наприклад, обліку товарно-матеріальних цінностей або розрахунків з дебіторами та кредиторами, правильності розрахунку та сплати податків – податковий аудит.

 

Аудит при реорганізації, ліквідації, банкрутстві підприємств – для підтвердження дійсної чистої вартості активів та зобов’язань підприємства.

 

Аудит платоспроможності та фінансового стану партнерів та клієнтів – для банків при видачі кредитів, для всіх підприємств, які бажають впевнитись в «надійності» свого потенційного партнера.  

 

Оглядова перевірка – комплекс аудиторських процедур, направлених на вивчення фінансової звітності, з метою звернення уваги аудитора на будь-що, що б могло заставити його констатувати, що фінансова звітність не була складена у всіх суттєвих аспектах у відповідності зі встановленими вимогами до її складання.

 

Міжнародний аудит фінансової звітності  (IAS) :

аудит бухгалтерського обліку, фінансової (бухгалтерської) звітності, що складена за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і звітності, підприємств і організацій різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями;

Податковий аудит

незалежна  аудиторська перевірка податкового обліку та податкової звітності, метою якої є визначення правильності порядку обчислення та сплати податків до бюджету, а також відображення цих податків у регламентованій податковій звітності.

 

Маючи великий досвід, спеціалісти аудиторської фірми «Західаудитсервіс» допоможуть Вам підготуватися до перевірок з боку податкових органів та уникнути податкових ризиків.

 

 За результатами податкового аудиту наші спеціалісти нададуть Вам професійні рекомендації по виправленню виявлених помилок.

Трансформація фінансової звітності

Трансформація фінансової звітності Вашого підприємства згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS), міжнародний аудит.

 

АФ Західаудитсервіс пропонує послуги щодо трансформації звітності згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS).

 

У результаті нашої роботи Ви отримаєте повний комплект звітів у відповідності із міжнародними стандартами фінансової звітності(IFRS ):

У разі підготовки звітності, АФ Західаудитсервіс готує та розкриває звітність із усіма примітками та поясненнями, які необхідні згідно міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS) та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (IAS).

 

АФ Західаудитсервіс готує звітність на українській, російській, англійській, німецькій мові.

Трансформація звітності згідно міжнародним стандартам фінансової звітності (IFRS) необхідна :

 • компаніям які ведуть міжнародний бізнес;
 • компаніям , які планують виходити на IPO, залучати інвестиції чи залучити  іноземного партнера;
 • інвестору, який планує купити чи продати бізнес, чи оцінює можливість інвестування в Україну;
 • публічним Українським компаніям, акції яких котируються на біржі.

Податкове консультування

Податкове консультування – невід’ємна частина процесу ведення бухгалтерського та податкового обліку кожного підприємства.

 

Консультації надаються з питань, пов’язаних з:

 1. податковим законодавством;
 2. методикою та системою ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 3. специфікою відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій;
 4. правилами оформлення первинної документації, обсягу необхідних документів у  господарській операції;
 5. застосуванням різних систем оподаткування ;

 

Необхідність в податкових консультаціях особливо відчувається при роботі бухгалтера з нестандартними, нетиповими або незнайомими для нього ситуаціями, коли потрібно терміново вирішити питання, а часу на пошук відповіді в різних джерелах інформації немає.

 

Професійні податкові консультації наших фахівців дозволять в найкоротші терміни вирішити всі ваші проблеми і відповісти на будь-які питання, що виникають у вас в процесі фінансово-господарської діяльності. Надання податкових консультацій може здійснюватися на постійній основі або в разовому порядку (по мірі необхідності).

 

Гарантії обґрунтованості та відповідності законодавчим нормам бухгалтерських консультацій - високий професіоналізм і багатий досвід роботи наших фахівців. Головною перевагою професійних консультацій з бухгалтерського та податкового обліку є їх оперативність і якість.

 

Бухгалтерські консультації дозволять вам оперативно і своєчасно приймати ефективні управлінські рішення, що сприяють зміцненню та розвитку вашого бізнесу.

 

АФ Західаудитсервіс також пропонує послуги:

 

 1. Постановка і відновлення бухгалтерського обліку, адаптація бухгалтерських програм з урахуванням специфіки діяльності та ведення бухгалтерського обліку організацій, в тому числі, об’єднаних в корпорації, холдинги або фінансово-промислові групи;
 2. Розробка (оптимізація) облікової політики для цілей бухгалтерського обліку та оподаткування;
 3. Розробка індивідуальних схеми ведення бухгалтерського та податкового обліку;
 4. Розробка та складання контракту з Керівником підприємства.
 5. Розробка схем розрахунків з контрагентами грошовими і не грошовими засобами;
 6. Складання фінансової (бухгалтерської) звітності для юридичних осіб, податкових декларацій для фізичних та юридичних осіб, підготовка проектів правових документів;
 7. Представлення інтересів клієнта в державних органах з широкого спектру питань, підготовка документів для надання в арбітражний суд, сприяння в отриманні офіційних відповідей від фінансових та податкових органів щодо спірних і проблемних питань бухгалтерського обліку та оподаткування, в т.ч. з питань валютного регулювання та контролю;
 8. Інші супутні послуги:
 • Бухгалтерські послуги;
 • Бізнес-планування і фінансовий аналіз;
 • Постановка і впровадження системи бюджетування;
 • Постановка управлінського обліку;
 • Юридичний консалтинг;
 • Облік іноземних представництв.

 

Фірма здійснює індивідуальний підхід при наданні аудиторських послуг. При проведення аудиту найбільш ефективний результат, з точки зору своєчасного внесення виправлень і виключення в подальшому помилок в бухгалтерському та податковому обліку, досягається при проведенні поетапних (щоквартальних або піврічних) перевірок.

 

Вартість послуг визначається виходячи з погодинних ставок і фактичних трудовитрат. Для визначення вартості аудиту проводиться безкоштовна експертна оцінка.

 

За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь
За додатковою інформацією, будь ласка, звертайтесь

Ваше ім'я (обов'язково)

Ваш email (обов'язково)

Повідомлення

Або за телефоном:
+38 (032) 242-27-34
+38 (067) 675 05 19